Historia lyhyesti

Romukeskuksen historia

Romukeskus sai alkunsa toisen maailmansodan aikana. Suomessa elettiin säännöstelytalouden aikaa, tämä koski myös romukauppaa. Romu oli strateginen raaka-aine, jonka vienti ulkomailla oli kielletty ja lisäksi kotimaisia markkinoita ostossa hallitsi teollisuuden ostomonopoli. Omien etujen valvominen yhdisti romukauppiaat yhteistyöhön. Näin perustettiin 3.11.1940 Suomen Romukauppiaiden liitto sekä oma tukkuyhtiö Romukeskus Oy.

Romukeskus Oy oli vuosien ajan ainoa romualan tukkumyyntiä harjoittava yritys Suomessa. Se neuvotteli teollisuuden ja säännöstelyviranomaisten kanssa romun hinnoista ja hoiti keskitetysti kotimaisen rautaromun myynnin raaka-ainetta tarvitsevalle teollisuudelle.  Romukauppiaiden neuvottelu aseman vahvistui yhteisen tukkuliikkeen myötä. Yhteistyö toi myös tehokkuutta romujen keräämiseen.

Romukeskuksen kautta kulkevat romumäärät kasvoivat sodanjälkeisessä Suomessa. Suomen teollistuminen vaati lisää rautaromua. 1960-luvun alussa Romukeskus toimitti 90 % rautaromusta teollisuudelle ja vuonna 1963 yhtiön romutoimitukset ylittivät ensi kerran 100 000 tonnin rajan.

Energiakriisi ja raaka-aineiden hintojen nousu vaikutti myös romualaan. Suomessa oli voimassa vientikielto ja vaikka maailmanmarkkinahinnat nousivat, niin Suomessa romun hintataso laski.

Tämä johti teollisuuden ja romukauppiaiden väliseen hintasotaan vuosin 1973-1974. Syntyi uusia romualan tukkuliikkeitä kilpailemaan Romukeskuksen kanssa.  Tilanteeseen sopeutuminen Romukeskuksessa auttoi säilyttämään aseman tärkeänä suomalaisena romukaupan myyntikanavana.

1990-luvulla markkinoiden vapautuminen avasi Romukeskukselle uusia mahdollisuuksia, vientikielto purettiin ja vientilisenssin saaneita romueriä vietiin maailman markkinoille vuonna 1991. Kotimaisen raaka-aineen ajoittainen puute johti teräsromun tuontiin Venäjältä.  Vientiä ruvettiin kehittämään sellaiselle teräsromulle, jolla ei ollut Suomessa kysyntää. Värimetallikauppa on kehittynyt vahvasti ja 2000 -luvulla tämä suuntautuu pääosin vientiin.

2010-luvulla Romukeskus Oy sai ISO 9001, 14001 sekä 45001 sertifikaatit ja tänä päivänä Romukeskus Oy on saavuttanut vankan aseman Suomessa sekä kansainvälisesti tunnettuna ja luotettavana romun toimittajana. Rauta- ja värimetalliromun vientiä harjoitetaan useasta eri satamasta sekä laaja globaalinen verkosto ostajia takaa meille aina kilpailukykyiset hinnat.

Romukeskus Oy

1940

Romukeskus Oy perustetaan 3.11.1940

1950

Romukeskus välittää yli 90% koko maan rautaromusta.

1960

Vuonna 1963 Romukeskuksen vuositoimitusmäärä nousee yli 100 000 tonnin. 1960-luvun lopussa määrä nousi jo 150 000 tonniin.

1970

Romukeskus mukana lasinkeräyksessä 1977 – 1987.

1980

Romukeskus aloittaa 1980-luvun lopulla värimetallien vientikaupan.

1990

Teräsromun tuontia Venäjältä ja vientiä Ruotsiin ja Espanjaan.

2000

Ympäristöjärjestelmien kehittäminen yhteistyössä romukauppiaiden kanssa.

2010

Romukeskuksen mies ja ääni periaate muuttui osakeäänimääräperusteiseksi.

2020

Romukeskus auditoidaan Bureau Veritaksen toimesta ja saa ISO 9001, 14001 ja 45001 sertifikaatit.

ROMUALA

1940

Asetus romujen ja lumppujen kauppaliikkeestä 1941.

1950

Viranomaisten hintasäännöstely päättyy 1953. Vientikielto romulle jää edelleen voimaan.

1960

Voimakas koneellistuminen näkyy romualalla.

1970

Kasvava romuauto-ongelma johtaa romuajoneuvolakiin v.1975 Romun ostomonopolin Romurauta Oy:n toiminta päättyy 1974.Romukeskuksen rinnalle syntyy muita tukkuliikkeitä.

1980

Runkosopimukset tukkuliikkeiden ja teollisuuden ostoelimen Osuuskunta Teollisuuden Romun (OTR) välillä.

1990

Romun vientikielto puretaan asteittain 1991-1995. Sertifioitu laatujärjestelmä käyttöön romun toimituksissa. Ympäristömääräysten tiukentuminen, ympäristöluvat 1992 ja uusi jätelaki 1994.

2010

Värimetallien vientikauppa lisääntyy huomattavasti.

2020

Teräs- ja värimetalliromua myydään vientiin useasta eri satamasta ja romupihasta.

TUTUSTU ROMUKESKUKSEN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN

Scroll to Top